نقطه عطف با دکتر دیوید جرمایا یکشنبه ها ۱۰ صبح‌ به وقت تهران
مانند یک قهرمان بدوید با دکتر سامی تیپیت – روزانه ، از ۱۱ دی ، ۱ ژانویه
حیات ابدی با کشیش لوکاس یقنظر ، روزانه ۷ شب
دانستنی های مسیحی توسط جاش‌مکد داول – روزانه ۱ بعد از ظهر
نوید زندگی با کشیش علی عابد – هر شب، ساعت ۸