لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

شماره تلفن

۰۰۱ ۲۸۱۶۰۳۸۰۷۱ آمریکا

۰۰۴۴ ۷۴۰۵۰۳۱۷۹۱ اروپا

ایمیل :

info@radionavid.com


در دنیایی که هر روز با مشکلات و سختی ها روبرو هستیم، هیچ چیز به اندازه داشتن رابطه صمیمانه با خدا، حلال مشکلات نیست. . آیا مایل هستید در رنج و سختی، تسلی بیابید، و یا در شادی ها شادتر؟ پس بهترین راه حل این هست که عیسی مسیح خداوند را بشناسید و رابطه صمیمانه تری با او برقرار کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اگر ایماندار مسیحی هستید، باعث شادی ما میشود که شهادت شما را هم دریافت کنیم